COSMA Research


Communication, Strategy and Media Analysis

Cosma Research er en forskningsbaseret analysevirksomhed, som hjælper institutioner og virksomheder med at udvikle en bedre forståelse af et mediebillede i voldsom forandring. Gennem udviklingsarbejde, analyserapporter og strategisk rådgivning leverer Cosma Research konkrete redskaber til kommunikations- og formidlingsudfordringer

Medie- og Kommunikationsfaglighed på ph.d.-niveau

20 års erfaring med medieforskning og kommunikationsanalyse.

Forskning i journalistik og Nyhedsproduktion 

Forskning i journalistik og sociale medier. Facebook som centralt udgangspunkt for journalistiske produkter og mediebrug. 

Udvikling af praksis: Analyse og Rådgivning om PR og Kommunikation  

Cosma Research hjælper institutioner og virksomheder med at udvikle bedre kommunikationsforudsætninger


Cosma Research tilbyder 2 indgange til et godt samarbejde:


Forskning og Udvikling: 

Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter samt i ministerielle udbud og opgaver. Foredrag og konferencepræsentationer, Produktion af analyserapporter, white papers etc.


Rådgivning om Medierelationer, Strategisk Kommunikation og Audience Engagement: 

Foredrag, seminarer samt master classes for kommunikationsprofessionelle. Med afsæt i strategisk kommunikation og sociale mediekriser rådgives om måder at engagere brugerne strategisk på sociale medieplatforme (crowdnursing-strategier og shitstorm contingency-planer).