COSMA Research


Communication and Social Media Analysis

Cosma Research hjælper virksomheder med at udvikle en bedre forståelse af et mediebillede i voldsom forandring og giver konkrete redskaber til kommunikations- og formidlingsstrategier

---

Medie- og Kommunikationsfaglighed på ph.d.-niveau

15 års erfaring med medieforskning og kommunikationsstrategier på digitale og sociale medieplatforme

Forskning i journalistik og Nyhedsproduktion 

Forskning i journalistik og sociale medier. Facebook som centralt udgangspunkt for journalistiske produkter og mediebrug. 

Udvikling af praksis: Analyse og Rådgivning om PR og Kommunikation  

Udviklingsarbejde med afsæt i praksis, som har til formål at klæde praktikere på med nye kompetencer. Cosma Research arbejder med en lang række skræddersyede metoder