Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

COSMA Research

Communication, Strategy and Media Analysis

Cosma Research er en forskningsbaseret analyse- og foredragsvirksomhed, som hjælper institutioner og virksomheder med at udvikle en bedre forståelse af et mediebillede i voldsom forandring. Gennem udviklingsarbejde, analyserapporter og strategisk rådgivning leverer Cosma Research konkrete redskaber til kommunikations- og formidlingsudfordringer.

Demokratiske borgere er for længst blevet filtreret ind som forbrugere, klienter og brugere i forskellige sammenhænge, men særligt med de sociale medier er nye måder at skabe fællesskaber og nye måder at samle sig om en sag dukket op. 

I disse fællesskaber bliver der sat spørgsmålstegn ved et fælles faktuelt grundlag for hele befolkningen, og det er blevet til en politisk kamp om at bestemme fakta og udnytte en løgn.

Denne demokratiske og politiske virkelighed kræver nytænkning på samfundsniveau såvel som i vores institutioner og organisationer.

Hvordan begriber vi og håndterer 'offentligheden' som flere konkurrerende offentligheder, og særligt offentligheder, som opstår spontant? Nogle af disse forsamlinger har en lang og andre en kort levetid, så hvordan kan pop-up offentligheder indtænkes i forhold til demokratisk deltagelse, borgerinddragelse eller krisehåndtering?

FOREDRAG 2020

Medie- og Kommunikationsfaglighed på ph.d.-niveau

20 års erfaring med medieforskning, kommunikationsanalyse og rådgivning

Forskning i journalistik og Nyhedsproduktion

Forskning i journalistik og sociale medier. 

Følg Nyhedernes Sociale Ansigt på Facebook

Udvikling af praksis: Analyse og Rådgivning om PR og Kommunikation

Cosma Research hjælper institutioner og virksomheder med at udvikle bedre kommunikationsforudsætninger