COSMA Research


Communication, Strategy and Media Analysis

Cosma Research er en forskningsbaseret analyse- og foredragsvirksomhed, som hjælper institutioner og virksomheder med at udvikle en bedre forståelse af et mediebillede i voldsom forandring. Gennem udviklingsarbejde, analyserapporter og strategisk rådgivning leverer Cosma Research konkrete redskaber til kommunikations- og formidlingsudfordringer.

Demokratiske borgere er for længst blevet filtreret ind som forbrugere, klienter og brugere i forskellige sammenhænge, men særligt med de sociale medier er nye måder at skabe fællesskaber og nye måder at samle sig om en sag dukket op. 


I disse fællesskaber bliver der sat spørgsmålstegn ved et fælles faktuelt grundlag for hele befolkningen, og det er blevet til en politisk kamp om at bestemme fakta og udnytte en løgn.


Denne demokratiske og politiske virkelighed kræver nytænkning på samfundsniveau såvel som i vores institutioner og organisationer. 


Hvordan begriber vi og håndterer 'offentligheden' som flere konkurrerende offentligheder, og særligt offentligheder, som opstår spontant? Nogle af disse forsamlinger har en lang og andre en kort levetid, så hvordan kan pop-up offentligheder indtænkes i forhold til demokratisk deltagelse, borgerinddragelse eller krisehåndtering?

FOREDRAG 2020


Medie- og Kommunikationsfaglighed på ph.d.-niveau

20 års erfaring med medieforskning og kommunikationsanalyse.

Forskning i journalistik og Nyhedsproduktion 

Forskning i journalistik og sociale medier. Facebook som centralt udgangspunkt for journalistiske produkter og mediebrug. 

Udvikling af praksis: Analyse og Rådgivning om PR og Kommunikation  

Cosma Research hjælper institutioner og virksomheder med at udvikle bedre kommunikationsforudsætninger


Cosma Research tilbyder 2 indgange til et godt samarbejde:


Forskning og Udvikling: 

Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter samt i ministerielle udbud og opgaver. Foredrag og konferencepræsentationer, Produktion af analyserapporter, white papers etc.


Rådgivning om Medierelationer, Strategisk Kommunikation og (borger)Brugerinddragelse

Foredrag, seminarer samt master classes for kommunikationsprofessionelle.